Privacyverklaring

Wanneer je op mijn website actief bent of je contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik u uit welke gegevens ik van u verzamel en wat ik met deze gegevens doe.
Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Financieel Gelukkig, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.
Financieel Gelukkig, gevestigd aan Eind 85 te Nederweert Eind, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende je privacy versturen naar welkom@financieel-gelukkig.nl


Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over je vertellen en gebruikt kunnen worden om je te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan jouw naam, contact- of adresgegevens en jouw BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.


Bijzondere persoonsgegevens
Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Voor het uitvoeren van de overeenkomst is het soms noodzakelijk om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd. Als je er van overtuigd ben dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via welkom@financieel-gelukkig.nl en dan verwijder ik deze informatie.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?
1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.
Ik help graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen, e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat ik jouw gegevens krijg via een derde in verband met de dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:

– Naam
– e-mailadres
– telefoonnummer
– jouw bericht.

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.
Voordat ik voor je aan de slag ga stuur ik je een offerte. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:

– N.A.W. gegevens
– e-mailadres
– telefoonnummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

3. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.
Als je bij mij diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

– N.A.W. gegevens
– e-mailadres
– telefoonnummer
– eventueel, als de opdracht dit noodzakelijk maakt, boekhoudkundige, financiële en administratieve gegevens

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.


4. Om je te kunnen factureren & incasseren.
De door jouw afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

– N.A.W. gegevens
– e-mailadres
– telefoonnummer
– Bedrijfsnaam
– KvK-nummer
– Bankrekeninggegevens (tenaamstelling en IBAN)

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening en het versturen van onze nieuwsbrief.
Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Ook stuur ik je een nieuwsbrief als je je hiervoor hebt aangemeld. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn administratiesysteem op te nemen:

– Naam
– e-mailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.


Doorgifte aan partners
Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.
Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

– mijn nieuwsbrieven versturen (Mailblue)
– mijn post versturen
– mijn betalingen & incasso’s afhandelen
– mijn webhosting verzorgen
– leveranciers van drukwerk

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorgen ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden
In principe deel of verkoop ik jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Financieel Gelukkig, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht worden om jouw gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens
Financieel Gelukkig heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.
Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken jouw gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

Persoonsgegevens:

Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijderen ik 5 jaar na mij laatste contact.

E-mail:

Afgehandelde e-mailberichten worden direct verwijderd. E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:

Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Jouw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

Financiële gegevens:

Alle gegevens met betrekking tot de boekhouding en administratie welke gedurende de dienstverlening gebruikt zijn ten behoeve van de dienstverlening worden na het afronden van de dienstverlening verwijderd.

Nieuwsbrief:

Je kunt op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Financieel Gelukkig. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@financieel-gelukkig.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Indien jouw verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen ik je deze ook mee te sturen.


We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Financieel Gelukkig wil je tevens wijzen op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken, dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar welkom@financieel-gelukkig.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Financieel Gelukkig verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Financieel Gelukkig accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Financieel Gelukkig om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mijn bedrijf. Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen.
In ieder geval raad ik je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Financieel Gelukkig ga je akkoord met deze wijzigingen.


Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail,
welkom@financieel-gelukkig.nl of per post:


Financieel Gelukkig

T.a.v.: Ilse Verheijen

Eind 85
6034 SM Nederweert Eind

Financieel Gelukkig is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77636333.